Viipurin matka

viipurin matka

Viipuri sijaitsee Viipurinlahden perukassa eli Suomenvedenpohjassa paikalla, jossa vielä uudella ajalla oli Vuoksen läntisen laskuhaaran suu. Suomenvedenpohja oli samalla Suomenlahdelta Laatokkaan vielä historiallisella ajalla johtaneen vesireitin läntinen päätepiste itäisen päätepisteen sijaitessa Vuoksen suulla Käkisalmessa. Läntinen laskuhaara kuitenkin kuivui maankohoamisen myötä vähitellen 1600–1800-luvuilla.Vielä 1600-luvun lopulla kaupungin sanotaan
sijainneen Vuoksen virran varrella.
10 ruplan muistoraha sarjasta Venäjän vanhat kaupungit

Viipurin linna perustettiin vuonna 1293 Ruotsin valtakunnan alueita itään laajentaneen kolmannen ristiretken yhteydessä. Ristiretken johtajana ja linnan perustajana on perinteisesti pidetty Ruotsin marski Torkkeli Knuutinpoikaa, mutta tämä käsitys on nykytutkimuksessa kyseenalaistettu. Viipurin linnassa tehdyissä kaivauksissa on kuitenkin tullut esille merkkejä linnaa edeltävistä hirsirakennuksista. Löytönä on ristiretkiajan esineitä, joiden perusteella varustusta pidetään karjalaisena.

Pähkinäsaaren rauhassa 1323 linnasta ympäristöineen tuli virallisesti Ruotsin valtakunnan osa. Vähitellen linnan yhteyteen kasvoi yksi Suomen suurimmista kaupungeista. Viipuri oli Itä- ja Kaakkois-Suomen keskus ja merkittävä kauppakaupunki. Suuren Pohjan sodan jälkeen vuonna solmitussa 1721 Uudenkaupungin rauhassa Venäjän keisarikunta sai Viipurin Ruotsilta. Vanha Suomi ja sen osana Viipuri liitettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan vuonna 1812. Siviilielämässä saksalaisilla oli määräävin asema.

Vuonna 1839 perustettiin Viipurin hovioikeus Suomen kolmanneksi hovioikeudeksi.

Ennen talvisotaa Viipuri oli Suomen toiseksi suurin kaupunki (asukasluku vuonna 1939 oli noin 80 000) ja Helsingin ohella kansainvälisin – kaupungissa asui suomalaisten lisäksi ainakin ruotsalaisia, saksalaisia, venäläisiä, norjalaisia, mustalaisia, tataareja ja juutalaisialähde?. Tällöin rakennettiin muun muassa Viipurin kirjasto. Viipuri oli asukasluvultaan Suomen suurimman läänin, Viipurin läänin, pääkaupunki

Matka Viipuri: 2 yö, 1 yö, 1 päivä

Varamatka: fedulin.maksim@gmail.com