Matkaehdot

Matkan varaus- ja maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa 7 vuorokauden kuluessa matkanjärjestäjän vahvistaman ennakkomaksun. Ennakkomaksu on 25 % kokonaishinnasta.

Asiakkaan saama lasku toimii varausvahvistuksena.

Loppumaksu suoritetaan viimeistään 30 vuorokautta ennen matkan lähtöä. Jos matka varataan alle 30 vuorokautta ennen matkan lähtöä, on koko matkan hinta suoritettava heti. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa varaus, ellei varausmaksua ole suoritettu sovittuna maksupäivänä.

Matkustajan muutos- ja peruutusehdot:

Jos matka peruutetaan viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua, toimistokuluina peritään 50 €/hlö sekä palvelumaksu.

Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 28 vrk ennen, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua, peritään toimistokuluina varausmaksu/hlö sekä palvelumaksu. Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin matkan myyjä Lomamatkat on tiedon saanut.

Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, peritään 50 % matkan hinnasta sekä palvelumaksu.

Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, peritään kuluina koko matkan hinta sekä palvelumaksu.

Matkustaja, joka eroaa ryhmästä, on velvollinen saapumaan hotelliin, bussiin, satamaan tms. hyvissä ajoin, annettujen ohjeiden mukaisesti. Ellei matkustaja noudata annettuja ohjeita (esim. lähtöajoista) ja myöhästyy, vastaa matkustaja itse paluukuljetuksista.

Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus

 

Matkajärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ilmoittautunut tai jäänyt jäljelle riittävää määrää matkustajia.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkan peruuntumisesta 21 päivää ennen matkan alkua. Jos kyseessä kuitenkin on bussi- tai risteilymatka, jonka kesto on alle 4 päivää, matkanjärjestäjän on ilmoitettava peruutuksesta 4 päivää ennen matkan alkua.

Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin retkiohjelmien ja hintojen suhteen.

Yleisesti ottaen, force majeure -tilanteet, kuten luonnonilmiöiden aiheuttamat vaikeat olosuhteet, eivät velvoita matkanjärjestäjää matkan hinnan tai sen osan palauttamiseen asiakkaalle.

Jos kuljetus peruutetaan kokonaan, matkustajalle palautetaan kuljetuksen hinta.